shutterstock_250862047
Bliv klædt på til at varetage dit barns specialundervisning, læs mere om hvorfor det er så vigtigt her ….
Af Ulla Lauridsen, Mag.art., forfatter til »Lær dit ordblinde barn at læse«
Ordblinde børn har i princippet ret til at blive hjulpet i deres skole, men i praksis er indsatsen utilstrækkelig. Der findes nogle gode tilbud rundt omkring i landet, men selv de bedste tilbud er tidsbegrænsede – det er ordblindhed desværre ikke.
Det, der bør ske, er, at ordblinde børn får intensiv, målrettet læsetræning i en halv til en hel time hver dag. De skal læse sammen med en voksen, der kender afkodningsstrategierne og kan coache dem i at bruge dem rigtigt. Dét virker!
 
Jeg kan faktisk godt se, at denne indsats næppe nogensinde kommer til at finde sted i skolen, og derfor er min opfordring til alle forældre til ordblinde børn, at de varetager specialundervisningen selv. Hver dag i tre kvarter, måned efter måned, år efter år.
Vanskeligheden består i, at forældre jo altid har ’læst med’ deres ordblinde børn uden den store effekt, og det skyldes, at ordblinde børn skal lære at læse på en helt anden måde end andre børn – det sker ikke spontant, men via et mere bevidst analysearbejde. Det er derfor helt nødvendigt, at forældrene kender de afkodningsstrategier, der skal bruges.