Vidste du at det er muligt at forudsige læsevanskeligheder allerede hos nyfødte børn ???

8172505-baby

Det har længe været kendt, at sprog findes i hjernen, og allerede i anden del af 1800-tallet blev der lokaliseret flere “sprogcentre” i hjernen. Man var imidlertid ikke i stand til systematisk at undersøge normale menneskers hjernefunktion ved sprogtilegnelse og læsning, da de fleste informationer blev tilvejebragt ved undersøgelse af lig og alvorligt hjerneskadede. Læseteori og læseundervisning var derfor henvist til at bygge på psykologiske og pædagogiske iagttagelser og teorier om især sprog og udviklingspsykologi. Det er først med indførelsen af de såkaldt non-invasive undersøgelsesmetoder og specielt MR-scanninger, at man har fået en anvendelig fremstilling af hjernens strukturer og funktioner – også i forhold til læsning.
DTI-scanninger, som er en særlig form for MR-scanninger, viser den del af hjernens hvide substans, som kaldes fiberbaner (white matter tracts), der forbinder hjernens enkelte dele, fx de fire lapper.
I de senere år har en række nye scanningsteknikker som ERP og MEG givet informationer om læsning, man ikke kan få på anden vis. Det er fx muligt med ERP at forudsige læsevanskeligheder allerede hos nyfødte børn.

Ny generel viden om hjernen

Hjernen er langt mere plastisk (neuralt og synaptisk) end tidligere antaget, dvs. også påvirkelig af miljø og undervisning. Antallet af hjerneceller (neuroner) varierer voldsomt i løbet af det enkelte barns udvikling, og de enkelte dele af hjernen modnes forskelligt, men med en systematik styret af biologien. Læring består i høj grad af de forbindelser, der knyttes mellem de enkelte nerveceller, via synapser. Man kan ved hjælp af scanninger måle forholdet mellem antallet af neuroner (den grå substans) og den axonale forbindelse mellem nerveceller (den hvide substans). Dermed kan man få et (groft) mål for hjernens modning og karakteren af modningen. Der findes forskellige typer af neuroner med forskellige opgaver. Nogle særlige typer af neuroner har sandsynligvis betydning for sprogtilegnelsen. De såkaldte spejlneuroner, der er påvist hos en særlig type af aber, har tilsyneladende en parallel hos mennesket i områder, der er centrale for sprogproduktionen.

Ny speciel viden

Læsning er en sansespecifik sprogaktivitet, der processeres i hjernen via en række visuelle kredsløb, især i et område, tæt på venstre fusiform gyrus, der også kaldes for ordformsområdet. Læsning består også i at koble de visuelle læseinformationer til det sprogkredsløb, der findes i forvejen. Der findes ingen genetisk kodning for læsning, hvilket betyder at ethvert menneske må omskrive hjernen for at lære den at læse, idet læsning overtages af hjerneområder der biologisk er skabt til andre ting, blandt andet genkendelse af genstand i naturen.
Læsning læres ikke på en gang, men sprogets enkelte dele udvikles på forskellige tidspunkter i barnets og den unges liv. Læring af skriftsprog er afhængig af, hvilket sprog der er tale om. Karakteren af de hjernebaserede vanskeligheder ved læsning er forskellige ved forskellige sprog.

Hvad er et magisk øjeblik for dig ???

bookboyFor mig er det et fuldstændig magisk øjeblik når der pludselig går et lys op for en af mine elever.

Det præcise øjeblik hvor jeg kan se i deres øjne at NU har de forstået det .. nu kan de læse/stave/dele/forstå ordet.

Sidste torsdag var det Morten som stod ved tavlen på mit læseværksted og kæmpede med at stave et ord som bare drillede … men han blev ved med at forsøge sig frem .. og pludselig fik han fat i lydene .. skrev bogstaverne tøvende på tavlen efterhånden som han “hørte” dem i ordet .. og så skete det … lige der blev det hele magisk .. Morten havde knækket koden og der i hans øjne kunne jeg se sejren og stoltheden ….Og troen på at han godt kunne !!

Bagefter kunne han slet ikke stoppe med at finde på ord han ville stave for mig  … og nu kunne vi have en samtale om det at stave på et højt plan … lydret/ikke lydret … vokaler, konsonantklynger og regler for stavelsesdeling … pludselig gav alt det vi har trænet gennem de seneste mange uger mening … og det er magi når man går i 6. klasse og er testet ordblind.

Drilleord … og ord der driller.

 

drilleord

I det danske sprog er der rigtig mange DRILLEORD .. Ca. 95 % af alle ord driller på den ene eller den anden måde. Nogen gange siger bogstaverne ikke deres egen lyd, eller der er ord hvor der gemmer sig stumme bogstaver. Og hvornår skal der egentlig være dobbeltkonsonanter eller vokalskifte ???…. Reglerne er mange !! Desværre er de aldrig uden undtagelser, og så er forvirringen total.

Sidder du/dit barn og prøver at finde hoved og hale på det danske sprog, men synes det er lidt for svært, så er modulet DRILLEORD 1 og 2 måske lige noget for jer.

Kontakt mig gerne på mobil 51295075 eller på info@hannemaiih.dk hvis du vil høre mere.

Kærlig hilsen Hannnemaiih

 

Hvorfor er det så svært ?

Laesetrappen_haandbogen

Håndbogen LÆSETRAPPEN er en fantastisk bog hvis du som forælder søger et indblik i hvorfor dit barn har svært ved at knække læsekoden. Men også til alle andre som interesserer sig for sprogets udvikling gennem tiden og hvad læsning egentlig er.

Den er skrevet i et meget letlæseligt sprog så alle kan forstå budskabet. Bogen indeholder utallige praktiske råd, anvisninger og løsninger, så du bliver bedre klædt på  til at hjælpe dit barn til at blive en glad læser. Og samtidig er det en grundig beskrivelse af resultatbaseret undervisning efter Alkalær-metoden. 

Bogen kan købes på www.alkalaer.dk og koster lige nu kr. 100,-

UDSNIT AF ANMELDELSE AF HÅNDBOGEN LÆSETRAPPEN

Af: Anne Katrine Rask (Fagbladet Folkeskolen)

Hvorfor er det nogle gange så svært at lære at læse dansk? Bogens bud er, at det er svært at få styr på forbindelsen mellem bogstaver og lyde i det danske sprog, når nu de ofte svarer så dårligt til hinanden.

Hvordan løser man så problemet med den svære bogstav-lyd-forbindelse i dansk? Bogens svar er ret genialt. Som alle andre bøger, der har fokus på bogstav-lyd-forbindelsen, starter man med at læse lydrette tekster. Men når det er på plads, indfører forfatteren et hemmeligt alfabet. Det hemmelige alfabet – og det er simpelthen et scoop – består at tegn for fem vokaler og fire uægte konsonanter …

… og det er ikke bare teoretisk viden om det danske sprog og dets udfordringer til dem, der skal lære at læse. Der er også et klart syn på læring og undervisning, der skinner tydeligt igennem overalt. Det er en fornøjelse!

 

 

 

SØDE ORD ….

soedeord

Søde ord er navnet på modul 1 af Alkalær metoden. Den hedder sådan fordi den kun indeholder lydrette ord og dem synes vi er søde, fordi man altid kan regne med at de siger deres egen lyd.

Men det er helt klart en metode som ikke kun er sød, men også mega sjov. Vidste du f.eks. at hvis man hopper, klapper eller danser mens man træner læsning, så hjælper din kropslige hukommelse med at huske remser, lyde, form  og også sammenhængen. Det er jo smart at have en ekstra harddisk når der er meget nyt som skal læres….. Og meget sjovere 😉