Cookies og persondata

PERSONDATAPOLITIK HOS “Hannemaiih.dk”

Hannemaiih.dk indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for hjemmesidens flow, trafik og brugeroptimering.. Hannemaiih.dk vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Hannemaiih.dk.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholdes altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Hannemaiih.dk vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Hannemaiih.dk bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet i når du sender en besked eller klikker rundt på hjemmesiden.

Hannemaiih.dk kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, mailadresse mm.

Hannemaiih.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger hjemmesiden

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på Hannemaiih.dk er Lægårdvej 17, 7500 Holstebro.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet [ 36 måneder ] efter du har modtaget din vare eller ydelse.


Andre modtagere af personoplysninger
Hannemaiih.dk sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hannemaiih.dk har vores hjemmeside hos One.com som fungerer som databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i overnævnets datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom via “kontakt“.