9538112_mNogen gange bliver jeg ringet op af forældre, som har læst om kurser, hvor børn med læsevanskeligheder kan lære at læse på kun en uge. De vil gerne vide om jeg også har sådan et tilbud og så må jeg skuffe dem og sige at det har jeg ikke. Jeg forstår godt at det lyder fristende hvis man kunne sende sit barn på kursus i en uge for at få fixet læseproblemet. Men så let går det bare ikke. Og tro mig , jeg har prøvet .. For tænk på fordelene for både barn, forældre og ikke mindst mig. En uges træning og læsningen er på plads .. minimalt arbejde for alle parter.

Nu siger jeg ikke at der ikke er fordele ved sådan et kursus … jeg ved at eleverne kan få boostet både deres motivation og selvtillid når de møder dygtige undervisere, som har overskud til at give den enkelte elevs læsetræning, fuld fokus. Det giver helt sikkert noget. Og både elev og forældre føler sig løftet, fordi der nu er gjort noget .. der er blevet arbejdet med det som driller og der er fornyet håb. Desværre holder det sjældent ret længe, hvis der ikke bliver fulgt op … og her mener jeg daglig opfølgning.

Seneste forskning fra bl.a. The Yale Center for Dyslexia & Creativity – viser, at ordblinde børn kan lære at læse lige så hurtigt og præcist som andre børn, hvis indsatsen er den rigtige og bliver ved længe nok. Grunden til at man kan træne læsevanskeligheder/ordblindhed væk, er fordi hjernen er plastisk, dvs. det er muligt at forandre og/eller skabe neurale baner i hjernen. Det forskerne har  fundet ud af er, at der skal 4 helt specifikke ting til   A: 1 til 1 undervisning, altså en lærer til en elev. B: Daglig træning af 30-60 min. varighed, som strækker sig over et længere tidsrum, der bestemmes af barnets udvikling. C: Et materiale med en nøje afstemt progression. Og sidst men ikke mindst D: En underviser som er uddannet i at bruge materialet og som kender til de grundlæggende regler for læseindlæring. Det er jo ikke raketvidenskab og kan sagtens lade sig gøre .. bare ikke på en uge. Jeg har forsøgt og måske er jeg ikke dygtig nok, men jeg kan ikke stå inde for resultatet …

Derimod kan de af mine elever som træner med Alkalærs materiale hver dag, og hvis forældre, som gennem vores ugentlige session, er blevet trænet i rollen som underviser i det daglige, få knækket den svære læsekode og bliver dygtige og glade læsere. Men det tager tid … Gennemsnitligt træner hvert barn 8-12 uger pr. modul, og dem er der 4 af. Så med respekt for, at alle elevers udfordringer er forskellige, tager det efter min mening, +/- et år at få fixet et massivt læseproblem.