ALKALÆR – 3. modul

– Alkalær, hvor svært kan det væremodul3

Modul 3. “DRILLEORD 2”.

Her bliver eleven på samme måde som før ikke præsenteret for nyt før det trænede er sikkert indlært.

På modul 3 bliver eleven uddannet i :

Konsonantskifte.
Stumme bogstaver.
Får et forøget ordforråd.
At formulere sig.
Skrive-processen fortsættes.
Læsningen begynder at automatiseres.
Stavningen formaliseres.

Laesetrappen