Læseforståelse

Har du brudt læsekoden?

Du har brudt læsekoden ~ YEAH !!! 

Men så kommer der ord som du ikke lige forstår, hvad gør du? … 
Du begynder at arbejde med ord- og læseforståelse. Den grundlæggende byggesten i læseforståelse er de enkelte ords betydning. 

 

Eleven vil efterhånden som der arbejdes med opgavehæfterne 1 og 2, begynde at opdage hvilke ord han ikke forstår i en given sammenhæng, og selv lære at slå op i en ordbog. Min ordbog bruger eleven til selv at skrive de nye ord ind efterhånden som han lærer dem. 

 

Når eleven bruger Min ordbog som et arbejdsredskab i arbejdet med ord- og læseforståelse, bliver læsningen meget sjovere. Det som man forstår, kan man have glæde af, både i skolen og i livet!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.